Personvernerklæring for Bergen Parkering AS

Bergen Parkering AS (BP) er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine kunder, brukere og ansatte på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter informasjon om våre kunder, ansatte og andre brukere av våre produkter og tjenester, bergenparkering.no, ledig-parkering.no og BPs øvrige digitale kanaler.

Innholdet i dette dokumentet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i BPs internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende. Daglig leder i BP er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsidene.

Databehandling

Daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å benytte kontakt- eller bestillingsskjema.

Nettstatistikk

BP samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på bergenparkering.no og ledig-parkering.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi bruker Google Analytics som analyseverktøy.

Bruk og videreformidling av personopplysninger

Når du registrerer et kundeforhold med BP eller tar kontakt via kontaktskjema ber vi om personopplysninger fra deg. BP er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine kunder og brukere på en forsvarlig måte, i samsvar med personvernloven.

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • Personlig navn
  • Fødselsdato
  • Firmanavn
  • Organisasjonsnummer
  • Kontaktperson
  • Adresse/fakturaadresse
  • Ansattnummer/referanse
  • Telefonnummer og e-postadresse
  • Registreringsnummer på kjøretøy

BP bruker dine personopplysninger for å sende faktura og kommunisere med deg vedrørende ditt kundeforhold eller din bruk av BPs tilbud og tjenester. BP forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre enn våre samarbeidspartnere i forbindelse med systemløsninger for våre produkter og tjenester eller ved kundeundersøkelser og distribusjon av informasjon.

Dersom samarbeidspartnere av BP behandler personopplysninger på vegne av BP vil det foreligge en databehandleravtale mellom partene som skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket.

Lagrede personopplysninger slettes etter ønske ved å kontakte vårt kundesenter.

Kameraovervåking

De fleste p-anleggene som driftes av Bergen Parkering AS har installert kameraovervåking. Formålet er å forhindre farlige situasjoner og ta vare på sikkerheten til personer som oppholder seg i p-anleggene. Overvåkingen benyttes også som «alarmbilder» for å hjelpe kunder direkte med problemer ifm betalingsautomater og ved bommer.

P-anlegg som har installert kameraovervåking vil være tydelig merket med dette.

Nummerskiltgjenkjenning (ANPR)

ANPR (Automatic Number Plate Recognition) er en teknologi som leser kjøretøyets registreringsnummer ved inn- og utkjøring på et parkeringsanlegg, og dermed identifiserer bileier og registrerer nøyaktig hvor lenge bilen står parkert. P-anlegg som har installert denne typen system vil være merket tydelig på stedet. Det tas ikke bilder av personer i kjøretøyet.

Informasjonen blir brukt til å fakturere kunder, kontrollere at betaling har funnet sted. Eller som tilgangskontroll ved at porter eller bommer åpner seg dersom bilens nummerskilt er på listen over godkjente numre.

Nettbetaling

Utveksling av kredittkortinformasjon ved nettbetaling av parkering håndteres av sertifiserte leverandører av betalingsløsninger; Nets og Payex. All utveksling av personopplysninger i betalingskort sendes kryptert med såkalt SSL.

Rettigheter

Som bruker av våre produkter og tjenester har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Bergen Parkering AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.