logo-bergen-parkering

Abonnement

Vi tilbyr abonnement for private og bedrifter i alle våre anlegg.

ByGarasjen

Privat
Abonnementstilbud for privatpersoner i ByGarasjen er fra 01.01.2016 kr 1.200,- inkl. mva. pr. mnd. Prisen justeres fra 01.01.2018 til kr 1.260,- inkl. mva. pr. mnd.

Avtalen kan startes gjennom hele året og betales forskuddsvis per måned.

Avtalen har gjensidig oppsigelsesfrist på én -1- kalendermåned.

Avtalen innebærer at man kjører inn og ut av anlegget ved bruk av skiltdeteksjon.

Bindingstiden på ett år som har vært tilknyttet avtalen ved nytegning er besluttet fjernet høsten 2017. Nye kunder og eksisterende kunder som har tegnet abonnementet siste 12 måneder kan dermed se bort fra denne.

 

Bedrift
Abonnementstilbud for bedrift er kr 2.100,- inkl. mva. pr. måned. Avtalen kan startes gjennom hele året. Abonnementet belastes forskuddsvis per faktura. Oppsigelsestid er én kalendermåned fra oppsigelsesdato.

Elbil
Elbiler med standardskilt som starter med EL og EK, og som er registrert i Sesam Sesam, parkerer for maks kr. 600,- per kalendermåned i ByGarasjen. Pristaket på kr 600,- tilsvarer 50% av månedsprisen for et privat abonnement. Ny abonnementspris trer i kraft fra 01.01.2018. Månedstaket for elbil økes derfor til kr 630,- fra og med samme dato.

 

KlosterGarasjen

Abonnement koster kr 3.200,- inkl. mva pr. måned og kan bestilles av både private og bedrifter. Avtalen kan startes gjennom hele året. Abonnementet belastes forskuddsvis per faktura. Oppsigelsestid er én kalendermåned fra oppsigelsesdato.

Alle abonnementskunder kjører inn og ut ved bruk av skiltdeteksjon.

NordnesGarasjen

Det er dessverre inntil videre ikke mulig å bestille abonnement i NordnesGarasjen pga kapasitet. 

Abonnement koster kr 1.200,- inkl. mva. pr. måned og kan bestilles av både private og bedrifter. Avtalen kan startes gjennom hele året. Abonnementet belastes forskuddsvis per faktura. Oppsigelsestid er én kalendermåned fra oppsigelsesdato.

Vi tilbyr også abonnement for elbil med 50% miljørabatt. Dette abonnementet koster kr 600,- inkl. mva. pr. måned.

SolheimsGarasjen

I SolheimsGarasjen tilbyr vi abonnementsplasser i underetasjen som er en avlåst del av anlegget. Abonnement kan bestilles av både private og bedrifter.
Pris på abonnement er kr 1.500,- inkl. mva pr måned. Her leier man en fast plass, og prisen er uavhengig av type kjøretøy som benyttes.

Avtalen kan stares gjennom hele året. Abonnementet belastes forskuddsvis per faktura. Oppsigelsestid er én kalendermåned fra oppsigelsesdato.